• info@qsx-group.com
  • 088 0071007

QSX Intermediaries – Verzekeringen

QSX Intermediaries B.V. (“QSX”) is onze divisie waar het makelen in directe verzekeringen plaatsvindt. QSX treedt hier op zowel als bemiddelaar in verzekeringen als dat zij acteert als bemiddelaar voor andere verzekeringsagenten. Daar waar de reikwijdte voor een Nederlandse verzekeringsagent geënt kan zijn op specifiek de Nederlandse markt, kan QSX van toegevoegde waarde zijn door haar wereldwijde netwerk ter beschikking te stellen. Op die wijze kunnen buitenlandse verzekeraars benaderd worden met het verzoek te participeren in Nederlandse commerciële risico’s.


Onze websites